پرداختن به جامعه شناسی مستلزم این است که بتوانیم خلاقانه بیندیشیم و خودمان را از پیش-پنداشته ها و عقاید اثبات نشده درباره ی زندگی اجتماعی برهانیم. آنتونی گیدنز انجمن علمی جامعه شناسی

انجمن علمی جامعه شناسی
 
دانشجویان جامعه شناسي دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
                                                                                          فرستنده:مرتضی سلطانی

این مقاله از منظر جامعه شناختی، پدیده طلاق را مورد بررسی قرار داده است. طلاق یک پدیده چند وجهی است; زیرا از یک جهت، پدیده حقوقی است و از جهت دیگر، یک پدیده روان شناختی و حتی یک پدیده اقتصادی و از زاویه دیگر پدیده ای اجتماعی. از آن جا که علل و زمینه های گوناگون و نیز بستر یک نظام اجتماعی در شکل گیری طلاق مؤثر می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی (Social Phnomenan) در نظر گرفته است. برخی از عوامل و زمینه های اجتماعی که در ایجاد طلاق مؤثر است، در سطح کلان و بعضی در سطح متوسط و تعدادی نیز در سطح خرد عمل می کنند، همچنین بعضی از علل، از آن چنان قوّتی برخوردارند که می توانند به عنوان علّت العلل طلاق عمل کنند، در حالی که بعضی در حد زمینه ساز و بسترسازی ایجاد این پدیده مؤثرند. از سوی دیگر، بعضی از این علل ممکن است به تنهایی کارساز بوده و برخی دیگر، نیاز به علتی غیر از علل اجتماعی داشته باشند تا بتوانند به عنوان عامل طلاق عمل کنند.

جهت مشاهده بقیه متن به ادامه مطلب مراجعه کنید...ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۷/۰۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

 

                                                               فرستنده:مرتضی سلطانی

چکیده

نهاد ازدواج و خانواده در چند دهه اخیر، تغييرات محسوسي را تجربه کرده است. با توجه به سرعت تغييرات اجتماعي در ساليان اخير، انتظار مي رود که در ارزش‏ها و نگرش‏هاي بين‏نسلي نیز نمود پيدا کند و از اين رو، نگرش نسل‏هاي جديد و قديم در امر ازدواج از يکديگر متمايز باشند. با توجه به این مسئله در این مطالعه سعی شده است به بررسی دو نسل(دختران و مادران) در حوزه نهاد ازدواج پرداخته شود. این مطالعه با هدف بررسی نگرش نسل جدید(دختران) و نسل قدیم(مادران) نسبت به شاخص های ازدواج ، همچنین مقایسه آن ها انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

نتایج حاکی از آن است که طی چند دهه اخیر، نسلها بطور متفاوتي در معرض تغييرات ازدواج و الگوهاي آن بوده و بالطبع اين تغييرات را به گونه‏اي متفاوت درک، باور وعملياتي کرده اند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۷/۰۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
 
                                                                                     فرستنده: مرتضی سلطانی
 
شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر

امروزه مسئله اعتیاد پا را از مرزهای بهداشت و درمان فراتر نهاده و به یک بحران اجتماعی و پدیده شوم و خانمان‌سوز تبدیل شده است. سوءمصرف موادمخدر یکی از بحث‌انگیزترین مسائلی است که در حوزه روانشناسی و جامعه‌شناسی نظر متخصصان را به‌خود جلب نموده است..........

جهت مشاهده بقیه متن به ادامه مطلب مراجعه فرمائیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۷/۰۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

 

                                                                                فرستنده: مرتضی سلطانی

داروين

چارلز داروين بين سال هاي 1809 تا 1882 در انگلستان زندگی مي كرد . وي طبيعي دان بود و به بررسي و مطالعه گياهان و جانوران مي پرداخت.

دو اثر مهم داروين عبارتند از:

1- خاستگاه انواع (1859 )

2- تبار انسان (1872)

در پی اصلاحات ديني و ظهور نهضت پروتستان, ايجاد تغييرات عميق در زمينه ديني مردم اروپا و در پی آن عصر روشنگري و تأكيد وتمركز افراطي بر تجربه گرايي و عقلي گرايي و تحقيقات افرادي چون لامارك، زمينه مناسب و مطلوبي براي پذيرش و توسعه نظريات داروين فراهم گرديد.

 

انديشه هاي داروين(داروينيسم)

درباره انواع دو فرضيه وجود داشته است:

1-      ثبات انواع :
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۷/۰۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
گفتمان در مورد تعریف، منشا، حدود و انواع رفتار سیاسی در انسان، دامنه ای وسیع تر از یك حوزه مطالعاتی دارد و در اكثر شاخه های علوم انسانی به گونه ای مورد توجه قرار می گیرد؛ اما علوم سیاسی و به ویژه جامعه شناسی سیاسی، به شكلی مبنایی به این موضوع می پردازند ویكی از مهم ترین مسایل این علوم به شمار می رود. در این زمینه جامعه شناسی تفهمی ماكس وبر به كالبد شكافی دقیق این موضوع می پردازد و منشا و اساس رفتار سیاسی در انسان را بازكاوری می كند. 


اعتقادات مذهبی، باورهای ایدئولوژیك، ساختار روانی فرد و جامعه، نوع جامعه پذیری سیاسی و... در زمره عوامل بروز رفتار سیاسی هستند. رفتار سیاسی هر نوع و هر شكلی كه داشته باشد، قصد تاثیرگذاری بر نتایج امور حكومتی ریز و درشت جامعه را دارد و با هر انگیزه و منشایی كه بروز یابد، اساسا معطوف به قدرت و ملزومات آنست. 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۱۰/۰۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.                       

الف) تعریف ۱) سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.

ب) تعریف ۲) NGO یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است. نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می شود. نه بودجه ای از دولت به صورت رسمی می گیرد ولی دارای اساسنامه مدون است و تشکیلاتش از قبل ثبت شده. یکی از مهمترین خصوصیات NGO داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد می شود. چند نفر دور هم جمع می شوند و به این نتیجه می رسند که به طور مثال با مصرف یا پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند. البته یک NGOمجاز است فعالیتهای خودش را سامان دهد و اگر کارش به نتیجه برسد درآمد هم کسب کند و این فقط در راه توسعه و اهداف تشکیلات خودش است و سود در NGO معنا ندارد. NGO، سازمان های غیردولتی، گروهای شهروندی داوطلب، گروههای نفع عامه یا خیریه هیچ کاری به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع می کنند یعنی مجاز به انتقاد از دولت می باشند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۹/۰۴ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

بسیاری از پزشكان تا لحظات آخر ناگزیرند كه سرطان را از بیمار مخفی نگه دارند. در واقع، دادن خبر سرطان نخستین مسئله و دشوار است. مهمترین مانع بر سر راه پزشك برای گفتن بیماری، همراهان و اطرافیان بیمارند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۴/۱۳ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

مطالعه آسیب‌های انسانی (که جزء آسیب‌های اجتماعی است) از دیرباز مورد توجه متفکران و اندیشمندان اجتماعی بوده است. در این برهه از زمان، رشد جمعیت، پیشرفت علم و فناوری و آموزش آن به دیگر نسلها، تفکیک نقشهای اجتماعی و تقسیم کار اجتماعی سبب شده، تا برای هر چه بیشتر و بهتر برطرف شدن نیازها مؤسسات، نهادها و سازمانهایی پدید آیند. این فرآیند عملاً موجب پیچیدگی در روابط اجتماعی شده است و در این مسیر هر کس که توان گذر و کنار آمدن با این پیچیدگیها را داشته باشد، می‌تواند به سر منزل مقصود رهنمون گردد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۱/۲۶ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

فرستنده:رضا محمدی

صاحب نظران بر اين اعتقادند دعانويسي به صورت فعلي مبنايي در دين ندارد، اما در مورد اصل اين‌كه دعا اثرگذار است روايات و آيات مختلفي در اين ارتباط داريم. اصل دعا در اسلام يك مبحث مفصلي است كه در كتب مختلف بيان شده است.هرچند مقدر است و مشيت الهي به انجام كاري تعلق گرفته باشد، دعا مي‌تواند آن را تغيير دهد.دعا در اسلام يكي از راه‌هاي سير و سلوك و ارتباط با ذات اقدس احديت است و دعا،‌ عبادت، نيايش و توسل به خاندان عترت و طهارت(ع) جزو ورودي‌هاي ارتباط با ذات حضرت احديت است.

اما ما شاهد رواج پديده اي به نام دعا نويسي در جامعه هستيم كه البته قدمتي طولاني دارد.دعا نويسان را مي توان در گوشه و كنار خيابان هاي شهر،محافل خانوادگي و برخي محافل ديگر مشاهده كرد كه در قبال دريافت پول اقدام به دعا نويسي براي افراد مي كنند كه نوعي سوء استفاده از اعتقادات ديني مردم محسوب مي شود.البته در بررسي اين موضوع نبايد اهميت و اثرات دعا را به معناي واقعي آن با موضوع دعا نويسي خلط كرد بلكه اين دو موضوعات جداگانه اي هستند كه بايد از يكديگر تميز داده شوند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۲/۲۰ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
فرستنده:حامد صالحی

به هنگام مرور متن های ورزشی اطلاعات متنوعی می توان به دست آورد. بخش عمده آن مربوط به اخبار ورزشی است و معمولاً در حاشیه این خبرها و در لابه‌لای بحث‌ها و اظهار نظرها گاه تحلیل‌های اندكی پیرامون مسائل روانی مطرح می‌شود و در سطح بسیار نازل‌تر مسائل اجتماعی ورزشكاران و یا مسائل روانی و اجتماعی با تأكید بر مسائل روانی حاكم بر فضای ورزشی نیز مشاهده می شود. هنگامی كه برای مطالعه مسائل عمیق تر قلمرو ورزش به كتابخانه های تخصصی دانشكده های تربیت بدنی و برخی از سازمانهای مربوط به ورزش مراجعه می كنیم تقریباً همین نسبت تكرار می شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۲/۰۳ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

انقلاب سال (1357ش/1979م)ایران، در واقع، یکی از تحولات بسیار شگرف و بنیادی در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر و حتی تحولات جهانی محسوب می شود. این انقلاب، علاوه بر تاثیراتی که در ایران بر جای نهاد، منشأ اثرات فراوانی در منطقه و حتی دنیا شد. ایرانی که دارای فرهنگ و تمدن عظیم باستانی می باشد، چه از ورود اسلام و چه بعد از آن، در عرصه های علمی،ادبی، و فرهنگی در دنیا جزو طلایه داران فرهنگ و ادب بود؛ اما از بد حادثه، و به علل مختلف، از چهار پنج سده قبل دچار انحطاط و رکود و ضعف علمی و فرهنگی شد. علل و ریشه های  این عقب ماندگی، هر چه که بود،این پیامد ناگوار و سخت گیرانه را به ایران و ایرانی نشان داد: عقب ماندن از قافله علمی، هنری، ادبی و فکری تمدن بشر، یعنی سهم نداشتن در عرصه های مختلف فکری در کارزار فرهنگی انسان.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۱/۱۷ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

 جامعه شناسي ادبيات به عنوان يكي از شاخه هاي تخصصي جامعه شناسي در اواخر قرن نوزدهم شكل گرفت ودر قرن بيستم با انديشه ها و آثار فيلسوف مجارستاني به نام جرج لوكاچ به نقطه عطف خود رسيد. علاوه بر لوكاچ متفكراني چون اريش كوهلر، لوسين گلدمن و ميخائيل باختين هر يك به نوبه خود در شكل گيري و شكوفايي اين رشته سهم بسزايي داشته اند.

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۱/۱۵ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
آیا درك و شناخت نظم و سامان زندگی فارغ از نظریه پردازی های كلان و اصطلاحات پیچیده و انتزاعی چون ساختار و نهاد و... امكان پذیر است؟ آیا می توان تداوم جریان زندگی را در شیوه ها و راه و روش هایی كه مردم هر روز در زندگی روزمره آن ها را به كار می برند شناخت؟ چگونه جریان زندگی از به هم ریختگی و انقطاع در امان می ماند؟ ما معمولاً چگونه با دیگران صحبت می كنیم؟ بر چه مبنایی لباس های خود را می خریم و به چه دلیلی هر كدام از آن ها را در موقعیت خاصی می پوشیم؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۱/۰۷ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

بی تردید دیر زمانی است که موضوع نسل جوان و دانشجو، در قلب مطالعات اجتماعی جای گرفته است و دارای اهمیتی خاصی است. به طوری که هر روزه مطالعات و نظریات گوناگونی در این زمینه ارائه می شود. اما با وجود آنکه هر روز میخوانیم و می شنویم که در زمینه پاسخگوئی به نیازهای نسل جوان، برنامه ریزی های موثر و مطلوبی صورت میگیرد، اما با اینحال مشاهده می کنیم که هنوز از حال رضایت بخش مسائل این نسل بدوریم.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۳۰ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

توجه به تاثیر اجتماع بر فرد و تعامل فرد و جامعه موضوعی نیست که بشر صرفا در قرن بیستم و با ظهور علم روان شناسی جدید به آن عنایت کرده باشد. بسیاری از فلاسفه و حکما از زمانهای بسیار دور موضوعات روان شناسی اجتماعی را به زبان خود و با روشهای مرسوم عصر خویش مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. از نویسندگان غربی نزدیکترین آنان به عصر ما که در این راه کوشیده‌اند، نام دانشمندان فرانسوی تارد و لوبون از همه بیشتر دیده می‌شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۲۲ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
تقریبا" تمامی جوامع از افراد و اعضای خود این انتظار را دارند که با رعایت موازینی خاص خود را با شرایط و هنجارهای موجود در جامعه تطبیق دهند، اما در مواردی و تحت یک سری شرایط خاص بعضی از افراد خود را با الگوهای فرهنگی و شرایط اجتماعی نمیتواند تطبیق دهند. این خود میتواند شروع پدید آمدن و پیدایش بعضی از مسائل اجتماعی و شرایط غیر عادی در زندگی روزمره باشد. در حالی که جوامع هنجارهای فرهنگی، قوانین، مقررات و موازینی را ایجاد می نماید، بعضی از افراد متهم به این میگردند که از قوانین و هنجارها سرباز می زنند و بدین گونه مسائل اجتماعی را به وجود میآورند. مسائل اجتماعی خود ضمن اینکه فراوانند،‌ عمق، شدت، تلقی از آنها، واکنش نسبت به آنها و غیره در جوامع مختلف متفاوت است.بطور کلی، شرایط فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی باعث میشود تا افراد و اعضای جوامع مختلف به اشکالی متفاوت رفتار نمایند، و طوری با دیگر با هم ارتباط داشته باشند و از خود واکنش نشان دهند. به هرحال تخطی و تجاوز از موازین و قالبهای اجتماعی و فرهنگی با توجه به وضعیت هر جامعه ای، خود اجتناب ناپذیر می نماید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۱۹ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی


مدرسه از جمله نهاد هاي مهم ومؤثر در جامعه پذيري افراد بخصوص دختران محسوب مي شود.چگونگي وميزان مشاركت زنان در فعاليّت هاي اجتماعي واستفاده ي جامعه از توانايي هاي آنان در عرصه هاي مختلف زندگي، وابسته به نوع نگاه يك جامعه نسبت به اين گروه جنسي مي باشد.
در اين مقاله سعي شده است تأثير مدرسه در فراهم نمودن شرايط لازم براي حضور زنان در جامعه مورد ارزيابي قرار گيرد .جهت بر رسي اين موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده است.نتيجه ي بررسي مشخص مي كند كه در توزيع امكانات آموزشي و برنامه ريزي هاي شغلي ميان دو جنس ،كفه ي ترازو به نفع پسرها سنگيني مي كند. لذا ناكارآمدي نظام آموزشي در خصوص اجتماع پذيري دختران،موجب بروز بسياري از آسيب هاي روحي و رواني ميان نيمي از جمعيّت كشور گرديده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۱۷ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

ارتباطات چنانكه مي دانيم عنصري حياتي ومايه ي قوام جامعه است.
ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است واعتماد متقابل نيز به نوبه ي خود رابطه اي نزديك با صميميت دارد.براي ايجاد اعتماد،شخص بايد هم به ديگري اعتماد كند وهم خودش دست كم در محدوده ي رابطه ي مورد نظرقابل اعتماد باشد(ارمكي،1383 : 112)
اعتماد دريك جامعه مانند شيرازه اي است كه افراد يك جامعه را به هم پيوند مي دهد واز انفصال وپراكندگي آنها جلوگيري مي كند. در بررسي انحرافات ومسائل اجتماعي،اعتماد مقوله اي حائز اهميت است. وريشه ي بسياري از مسائل وانحرافات دريك جامعه را مي توان دربي اعتمادي افراد به يكديگر،وبي اعتمادي به ساختار سياسي جامعه،پيداكرد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۱۲ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

«پدر و مادري به خاطر فقر و نداري، فرزند شش ماهه ي خود را به قيمت اندکي فروختند»؛ در آلمان، فحشا به عنوان يک معضل اجتماعي وجود دارد، به طوري که اکثر زن هاي فاحشه ي آلماني به علت فقر و گرسنگي به اين کار روي مي آورند. يک گزارش که در ژانويه ي 2004 در آلمان به چاپ رسيد، حاکي است که از هر يک صد گداي آلماني، پنج نفر را زنان و دختراني تشکيل مي دهند که در ازاي دريافت کمک مالي، تن به خودفروشي مي دهند»؛ «مردي در اثر فقر، خود را حلقه آويز کرد».
اين گونه اخبار را همه ي ما کم و بيش بارها و بارها در روزنامه ها و رسانه هاي همگاني، شنيده ايم و خوانده ايم؛ اما آيا هيچ فکر کرده ايم که چرا انسان هايي که از عقل خداداد بهره مندند، به چنين اعمالي دست مي زنند؟


فقر، يکي از گسترده ترين مشکلات جوامع انساني است و عمري به درازاي زندگي بشر دارد. از زماني که بشر، پا به عرصه ي گيتي نهاده است، خويش را با اين پديده ي فراگير، رو به رو ديده است. فقر در اشکال مختلف و به درجات متفاوت، در همه ي جوامع انساني يافت مي شود و در جوامع توسعه يافته، از دامنه ي گسترده تري برخوردار است. از سوي ديگر، وجود فقر (خصوصا اگر گستردگي زيادي نيز داشته باشد)، غالبا زمينه ساز بروز انحرافات اجتماعي و بستر مناسبي براي و قوع جرم و جنايت است.
در اين نو شتار، سعي مي کنيم نگاهي هر چند گذرا به پديده فقر و ريشه هاي آن افکنده، ساز و کار بسترسازي اين پديده را براي آسيب هاي اجتماعي بررسي کنيم.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۰۹ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

اجتماع را می توان از پیامدهای طرد اجتماعی دانست. طرد اجتماعی از نظر گیدنز حاکی از راه و روش هایی است که طی آنها افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگتر محروم می شوند. مفهوم طرد اجتماعی توجه ما را به طیف وسیع عواملی جلب می کند که افراد و گروه ها را از داشتن فرصت هایی که پیش روی اکثریت جمعیت است باز می دارد.(گیدنز، 1386 : 466)
گروه هایی نظیر سالخوردگان، معلولان ، مجرمان ، بیکاران، فقیران ، کودکان خیابانی و شاید مهم ترین اینها ، گروه های جوانان باشد، اغلب جزء مطرودین جامعه محسوب می شوند چرا که فعالیت های آنها نیز در میدان های اجتماعی منوط به پذیرش دیگر گروه ها و افراد جامعه است ولی از سوی جامعه مورد تأیید قرار نگرفته اند. فرصت های اجتماعی آنها در برابر افراد عادی جامعه بسیار محدود است و همین امر به کنار گذاشته شدن آنان از عرصه های مختلف اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ختم می شود. اما طرد را همیشه نمی توان ناشی از طرد کردن از سوی مردم دانست ، شاید گروهی خود تصمیم به کناره گیری از عرصه های مختلف حیات اجتماعی نمایند .اما در این مورد مقصود رانده شدن اجباری است نه داوطلبانه. نسل جوان امروز ایران در 3 حوزه آموزش ، اشتغال و تشکیل خانواده به حاشیه رانده شده است.

دکتر صالحی اصفهانی در تحقیقی با عنوان
"The youth social exclusion in Iran"  به بررسی عوامل ایجاد کننده طرد اجتماعی در بین جوانان ایرانی از دیدگاه اقتصادی پرداخته است. وی در تحقیق خود بیان می کند که " وضعیت کلان اقتصادی ، انفجار جمعیتی ناشی از نرخ های باروری در اواخر دهه 1970 و اواسط 1980 ، انتخاب ها و چالش های جدیدی را برای جوانان به ارمغان آورد. " و در نتیجه " گروه فوق العاده بزرگی از جوانان امروز به ازدحام درمدارس ، عدم توازن جنسی در ازدواج و افزایش فشار برای ورورد به بازرا کار رسمی دچار شدند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۰۶ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

سنجش تأثير فرهنگ بر زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مشکل است. زيرا هنوز ما داده هاي کافي نداريم. اما بدون شک نفوذ عوامل فرهنگي بر رفتار انسان قطعي است. اولويتهاي فرهنگي ضرورتا اگرچه به خودي خود تعيين کننده نيستند. اما يک مؤلفه از نظام پيچيده عوامل علي هستند که مي تواند عامل برانگيزاننده ي مهمي در بلند مدت باشند. بدين معنا که ارزش هاي مادي يا ارزش هاي معنوي هر کدام تأثير گذار بر شکل و محتواي جامعه خواهند بود. مثلا در جوامع پيشرفته در طول چند دهه ي گذشته در اثر نگرش قابل ملاحظه اي که نسبت به متغيرهاي فرهنگي فرامادي شده است، شاهد خيزش از ماديگرايي به فراماديگرايي هستيم.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۰۴ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
 فرستنده : حامد صالحی

آیا اعتیاد یک بیماری است ؟ متأسفانه بسیاری از افراد جامعه ، اعتیاد به مواد مخدر را معادل جرم دانسته و فرد معتاد را مجرم می دانند. این مسئله که در افراد معتاد به مواد مخدر میزان جرم و جنایت بیشتر از افراد عادی جامعه است شکی وجود ندارد؛ ولیکن هر فرد معتادی مجرم نیست و بسیاری از موارد جرم در افراد معتاد مستقیماً در ارتباط با مشکل تهیه مواد مخدر و نیاز بدنی و روانی ایشان است. در واقع فردی که مصرف مواد مخدر نیازش را برطرف می کند ؛ یک بیمار روانی محسوب می شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۰۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
هرگاه سخن از خانه و خانواده می‌شود، تصویری در ذهن من نقش می‌بندد. تصویری که تقریباً همیشه ثابت است و تغییر چندانی نمی‌کند. اتاقی با دیوارهای آبی کم رنگ و درهایی با پنجره‌های مشبک و پرده‌های نقش‌دار که در وسط در، تنها آن قسمت که شیشه دارد نصب شده است و البته معمولاً کنار زده می‌شود.
در میان اتاق کرسی است با لحافی پر از گل‌های زیبای صورتی و بنفش. همه اعضای خانواده زیر آن لم داده‌اند به جز دختر، که پهلوی بساط سماور کنار اتاق نشسته و در حال ریختن چای در استکان کمر باریک لبه طلایی است. روی کرسی کاسه‌ی چینی گل سرخی است پر از انجیر، پرهلو و توت خشک. پسر بزرگ مدام دستهای خشک شده و سرما زده‌اش را به هم می‌ساید تا شاید از گزش ناشی از سرما بکاهد. پسر کوچک از ورای شیشه‌های بخار گرفته اتاق، به حوضی که آبش سبز است و درخت خرمالوی کنارش، خیره شده است.


مادر از باقی مانده‌های کامواهای رنگارنگ شال گردنی می‌بافد. اما گوشش با پدر است. این را می‌توان از لبخند ناشی از حظ و لذتش فهمید. پدر دارد بلند بلند شاهنامه می‌خواند. قصه به عروسی سیاوش و فرنگیس رسیده است:
« … زمین را ببوسید گلشهر و گفت
کــه خورشــید را گشت ناهیــد جفت
و زآن روی پیــران و افراسـیاب
ز بهــــر سیـاوش همه پرشتـاب
بدادند دختـــر به آیین خــویش
چنان چون بود در خور دین خویش …»
نمی دانم این تصویر کی و چگونه در ذهن من راه یافته است. مسلم است که این روزها مشابه چنین تصویری حداقل در جامعه شهری نمی‌توان یافت...ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۲۸ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
این مقاله بحثی است در متدولوژی معرفت شناسی در سطح کلان، و در سطح خاص مبحثی در مورد دو رویکرد یا پارادایم در جامعه شناسی که دارای دو باور متناقض در بکارگیری دو روش متفاوت در مطالعه و تحقیق در باب پدیده های اجتماعی دارند، و رهیافت دیگری که در انتقاد به به این دو رهیافت در بررسی پدیده های اجتماعی پدید آمد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۲۷ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

مد پدیده ای است خاصه جامعه انسانی که با مفهوم مدرنیسنیم ارتباط تگاتنگی دارد. به عبارتی مد با مدرن شدن جوامع پدید آمده است چرا که در اعصار گذشته پدیده ای به نام مد و مدگرایی در بین مردم جایگاه محسوس امروزین خود را نداشته است هر چند با نگاهی به تاریخ شاید بتوان این پدیده را در میان تمدنهای بزرگ دنیا مشاهده نمود. همچنان که در مورد زنان سومری گفته شده، استفاده از بسیاری زینت آلات و پوشش های تجملی در میان زنان قشرهای مرفه رونق به سزایی داشته است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۲۵ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
فرستنده : حامد صالحی

دیدگاه نظری ما مبتنی بر ایجادگرایی اجتماعی است که می گوید در هر جامعه گفتمان های خاصی از واقعیت اجتماعی وجود دارد و انسان ها از طریق معنابخشی به آنها، واقعیت زندگی خود را می سازند. واقعه عاشورا و شاید به بیان بهتر عزاداری های مربوط به آن، در طی سالیان طولانی، آن قدر با فرهنگ ایرانی عجین شده که بحث درباره آن نیاز به هیچ مقدمه چینی ندارد. گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران، موضوع دوجلسه پیاپی از سلسله نشست های خود را در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری به جامعه شناسی و مردم شناسی عزاداری عاشورا در ایران اختصاص داد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۲۳ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

فرستنده :حامد صالحی

عاشورا در راه است. سترگ حماسه دين و يقيناً بزرگترين حماسه هستي، جرياني که مميز و مبين حق و باطل بوده و هست و پيوسته چراغ روشني را فرا راه بشر قرار خواهد داد و تمامي توجيهات و تفاسير مقلوب را از دست او خواهد گرفت. رسول گرامي اسلام(ص) در بستر بيماري بودند که فاطمه زهرا(س) فرزندان خويش حسن و حسين (ع) را نزد آن بزرگوار آورد و فرمود \"يا رسول الله! اين دو، پسران شما هستند. برايشان چيزي به ارث بگذاريد.\" رسول خدا(ص) فرمود: \"هيبت و سود خود را براي حسن مي گذارم و جرات وجود خود را براي حسين.\" و اين چنين است که در سال شصت و يک هجري، حسين بن علي (ع) تمامي ميراث خود از جد بزرگوارش را در برابر تمامي ظلم اموي به ميدان حضور مي آورد و جان خود و خاندان خويش را در راه دين نثار مي‌کند و فصل تازه اي در تاريخ بشريت مي گشايد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۲۰ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

بوروکراسی را مینیاتوری از کل یک جامعه دانسته اند و همواره آن را سنگ محک مناسبی برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها قلمداد می کنند; به نحوی که تنها کافی است نگاهی هر چند گذرا به چگونگی اداره امور جاری موسسه ای در درون کشوری بیندازیم تا روند عمومی حاکم بر آن جامعه و روابط مستولی بر کل ساختارهای آن را دریابیم. امروزه سازمان اداری به دلیل گستردگی روز افزونش در تمام شئونات زندگی، پدیده ای است که هیچ انسان آرزومندی توانایی رهایی ازآن را ندارد. چرا که به مانند تارهای عنکبوتی تمام وجوه زندگی انسان را از تولد تا مرگ در بر می گیرد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۸ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

 

رنگهایی که مردمان یک جامعه در زندگی روزمره خود از آنها استفاده می کنند تا حد زیادی نشان دهنده ارزشها و گرایشهای افراد آن جامعه است. یک جامعه با اولویت بندی و ارزش گذاری رنگها انتخاب افراد را کانالیزه می کند. هر رنگی در هر جامعه ای مطلوبیت ندارد، و هر جامعه ای رنگهای خاصی را اجازه بروز و ظهور می دهد.

رنگ لباس، نمای داخل و بیرون ساختمانها، دکوراسیون خانه، و ... از نمونه هایی هستند که افراد نسبت به رنگ آنها حساس هستند و نوع رنگ آنها همبستگی زیادی با خصائل جمعی افراد دارد.

در اینجا سعی می شود دو نوع جامعه را با دیدی نظری (و نه تجربی) توصیف نماییم: جامعه رنگی و جامعه سیاه و سفید.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۷ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی


تمايز پذيري مشاغل و افراد, انحطاط سنت, افزايش روز افزون حاكميت عقل و توسعه سهم ابتكار فردي همه نيك و پسنديده‌اند. با اين همه, اين نكته را تذكر مي‌دهد كه انسان در جوامع جديد الزاما از سرنوشت خويش خشنودتر نيست و در اين مورد مي‌توان به نمود خودكشي اشاره نمود كه مظهر و دليل برخي ويژگي‌هاي احتمالا بيمارگون در سازمان كنوني حيات مشترك انسانهاست.

مطالعه خودكشي ناظر بر جنبه بيمارگون جوامع جديد و ناظر بر نمودي است كه رابطه فرد و اجتماع در آن به بارزترين نحو نمايان است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۷ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقلانه است. طبق یکی از نگاه های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله بازار انحراف و جرم است که مشتمل بر تقاضا و عرضه می باشد. بر طبق برداشت های جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه دیده به هیچ وجه در این جریان، منفعل و بی تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعالانه در شکل گیری عمل منحرفانه شرکت می کند. این مدل تحلیل، در مورد انحرافات اجتماعی و اخلاقی ناشی از عدم رعایت حجاب صحیح کاربرد دارد و مستلزم سیاست های کنترلی متناسب با خود است. اگر با این رویکرد به تحلیل برخی متون دینی (آیات مربوط به حجاب) بپردازیم، شاهد تأیید این مدل در این آیات خواهیم بود و تشریع حجاب به منزله یک سیاست کنترلی، به خوبی در این مدل معنا می یابد.

موضوع بدحجابی در جامعه ما از اموری است که ذهن بسیاری از دینداران جامعه را به خود مشغول داشته است. تلقی بدحجابی به عنوان امری نابهنجار و نامطلوب نشانگر این است که ذهنیت فرهنگی و دینی ما برای بدحجابی آثار و تبعات نامطلوبی قائل است و به تعبیر دیگر، آن را علت برخی پدیده های نامطلوب دیگر در جامعه می انگارد. در این نوشتار سعی شده، با مروری کوتاه بر نظریه های علمی ارائه شده در زمینه تبیین (علت یابی) انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی و سیر تحول آن نظریه ها، موضع جدیدترین نظریه ها، نسبت به این تلقی رایج در میان دینداران جویا شود و سرانجام با استمداد از بیانات عالمان دینی، از چشم انداز دینی به این موضوع پرداخته شود. اما پیش از بیان نظریه های مطرح در این زمینه، در ابتدا لازم است، مفاهیم اصلی به کار رفته در این مقاله تعریف گردد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۲ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

فوتبال،ماکتی نمادین از رقابت های اجتماعی

 

فوتبال از مظاهر قرن بیستم است ، و هرچه از آن می گذرد ، بر جذابیت آن افزوده می گردد. اما به راستی رمز این جذابیت در چیست ؟

 جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی، تغییرات و علتهای اجتماعی و تبعات رفتار انسانی است . جامعه شناسان درباره ساختار گروه ها، سازمان ها ، مردم یک جامعه و چگونگی تعامل آنها تحقیق می کنند و کمتر رشته ای این چنین میدان وسیعی برای تحقیق ، نظریه پردازی و به کارگیری دانش در اختیار دارد.

در این مجال می خواهیم در مورد جامعه شناسی ورزش و به طور اختصار با یک رویکرد علمی نقش و تاثیرات فوتبال را بر جامعه جهانی امروز برسی نماییم. فوتبال از مظاهر قرن بیستم است، و هرچه از آن می گذرد، بر جذابیت آن افزوده می گردد. اما به راستی رمز این جذابیت در چیست؟ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

 

خانواده پایه اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است و در وسیعترین مفهوم کلمه، خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است.

خانواده پایه اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است و در وسیعترین مفهوم کلمه، خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است. این نهاد اجتماعی بهترین مکانی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می بخشد. اما خانواده همچون صدفی است که اگر پایه های آن سنجیده و درست بنا نشود، هرگز مرواریدی نخواهد پرورد و اگر این نهاد رو به از هم گسیختگی رود، مرواریدهای آن به سنگی بی ارزش تبدیل خواهند شد و چه بسا به جای عشق و محبت، کینه و دشمنی در کودکان بارور شود و در آینده ای نه چندان دور، جامعه ای را به آشوب کشاند.

امروزه متاسفانه شاهد افزایش آمار طلاق در جامعه هستیم و می بینیم که احساس امنیت و آرامش و روابط صمیمانه بین مرد و زن به سستی گراییده است و خانواده به گونه فزاینده ای با نیروهای مخرب مواجه شده و تهدید مهمی برای سلامت جامعه به شمار می رود و طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است. لذا در این نوشتار سعی داریم به بررسی عامل مهم از هم گسیتخگی خانواده یعنی «طلاق» بپردازیم.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۰ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
 
اگر می خواهید زندگی به سبك خیابانی را تجربه كنید مطمئن باشید كه وسایل زیادی لازم نخواهید داشت. كافی است تنها یك شلوار كهنه، یك پیراهن یا تی شرت بی رنگ و رو، یك جفت كفش كتانی پاره و یك گرمكن قدیمی از روی آستری به تن كنید تا با راه رفتن در خیابان های شلوغ پایتخت نگاه های سنگین را تجربه كنید. اگر به نگاه های سنگین هم قناعت نمی كنید و در جست وجوی برخوردهای تحقیرآمیزتری هستید، كافی ست یكی از جیب های برجسته شلوارتان را پاره كرده و جیب دیگر را به شكل ترحم آمیزی سوراخ كنید. آستر داخلی كاپشن گرمكن را در بخش آستین ها با آتش بسوزانید تا جمع شود و بخش پشتی را از بالا به پایین به صورت كج و معوج بسوزانید. البته چند سوراخ كوچك و بزرگ روی آستر كاپشن كمك بیشتری به شما خواهد كرد. با این وجود اگر كفش كتانی ندارید كافی است یك جفت كفش بندی قدیمی به پا كنید و بندهای آن را بیرون بیندازید. كبریت های سوخته به دردتان خواهد خورد، چون با كمك مقداری دستمال كاغذی سوخته و خاكستر كارتن های سوخته، می توانید دست ها و صورتتان را طوری سیاه كنید كه گویی نزدیك به یك ماه است كه در خیابان هستید و حمام نكرده اید. حالا یك كیسه زباله مشكی كه در آن چند كارتن مقوایی به منظور استفاده در خیابان خوابی هایتان ریخته اید در دست بگیرید. پاهایتان را به آرامی حركت دهید و برای آن كه بیشتر جلب توجه كنید آنها را از زانو كمی خم كنید.

این اقدام باعث می شود كه پاشنه كفش های بدون بندتان روی زمین كشیده شود و لخ لخ آن توجه رهگذرانی را كه بی توجه به دیگران در حال قدم زدن هستند جلب كند.

ته سیگاری هم كه در دست بگیرید رهگذران را به یك تضاد واقعی می كشانید؛ آن طور كه با دیدن شما مدتی مكث می كنند و درباره تان با همسر یا دوستانشان صحبت می كنند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۰ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

جامعه شناسی مطالعه قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضاء انجمنها ،گروهها و نهادهای اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد .دامنه جامعه شناسی بینهایت وسیع است و از تحلیل برخوردهای گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایندهای اجتماعی جهانی را در بر می گیرد .
 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۰۱ توسط انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است